New Book to be published soon By R.R Sheth co.

Advertisements

4 thoughts on “New Book to be published soon By R.R Sheth co.

  • Dear Vipul,

   It will be published shortly and by R.R.Sheth publishers. Along with the book you will also get a audio C.D of Gunvant shah’s lectures of last twenty five years on Shree Krishna. The price I do not know.
   thanks
   Manisha

 1. મને યાદ છે ત્યાં સુધી શ્રી ગુણવંત શાઃએ એક લેખ વૃધ્ધાવસ્થા કેમ વિતાવશો તેવા સંદર્ભ સાથે લખેલો જે મને ખૂબ જ પસંદ પડેલો ! હાલ મારી પાસે છેલ્લે થોડા સમય થયા પ્રસિધ્ધ થયા હોય તેવા પુસ્તકોને બાદ કરતા લગભગ તમામ પુસ્તકો વસાવેલા છે પણ ઉપરોક્ત દર્શાવેલ લેખ ક્યા પુસ્તકમાં સમાવેશ કરેલો હશે તે ખ્યાલ આવતો ના હોય આપ આ વિષે થોડી સહાય કરી જે તે પુસ્તકનું નામ જણાવી શકો તો હું ખૂબજ આભારી થઈશ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s