પુષ્પ્ત્વ એ જ કૃષ્ણત્વ

પુષ્પ્ત્વ એ જ કૃષ્ણત્વ

આત્મ નિરીષણ માટે

એકાંત નું આકાશ જોઈએ .

ગીતા ના અગિયારમાં અધ્યાયમાં

 અર્જુન કૃષ્ણને બે વાર ‘મહાત્માન ‘ કહી સંબોધે છે.

કૃષ્ણનો ચેહરો અત્યંત આકર્ષક કેમ જણાય છે?

આ એક આવો ચેહરો છે               

 જે મુખવટાથી  મુક્ત છે.

કૃષ્ણનો ચેહરો તેથી ‘મુખારવિંદ ‘કેહવાયો!

મુખારવિંદ એટલે મુખરૂપી કમળ .

 જગતના અન્ય કોઈ ચેહરાને 

કમળ નું પુષ્પ્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હશે ખરું ?

પુષ્પ્ત્વ એજ કૃષ્ણત્વ !

પુષ્પ્ત્વ એજ પૂર્ણત્વ !

પુષ્પ ની માફક ખીલવું અને ખુલવું 

એ  જ   અધ્યાત્મ!  

માનવી ના પ્રફુલ્લન(flowering flowering) ની ચરમ સીમાએ

કૃષ્ણ વિરાજમાન છે અને વાંસળી

કૃષ્ણ વિરાજમાન છે અને વાંસળીના સૂર

 વહાવી રહ્યા છે

એમના હોથ પર શોભતી

વાંસળીમાંથી વેહતાં સૂર

એટલે કોસ્મિક સિમ્ફની !

ગુણવંત શાહના હમણાંજ પ્રકાશિત પુસ્તક ‘કૃષ્ણમ શરણં ગચ્છામી’ માંથી

Published by R.R. Sheth , Edited by DR Manisha Manish

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s