ગુણવંત શાહ વાલોડમાં ૮-૧-૨૦૧૧

ગુણવંત શાહ વાલોડમાં  ૨૦૧૧   

વાલોડ ના સર્વોદય કાર્યકર શ્રી બાબુભાઈ શાહ ની પુણ્ય તિથિ નિમીત્તે

ડોક્ટર ગુણવંત શાહ નું જાહેર પ્રવચન

સ્થળ : ઉદ્યોગ વાડી ,વાલોડ

વક્તા : શ્રી નારાયણ  દેસાઈ , ગુણવંત શાહ

સમય : સવારે ૧૦ વાગે

 

Advertisements

One thought on “ગુણવંત શાહ વાલોડમાં ૮-૧-૨૦૧૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s