રાજકોટ તારીખ : ૧૯-૨- ૨૦૧૧

રાજકોટ તારીખ : ૧૯૨૦૧૧

વિષય : સ્વસ્થ સેકયુલારીઝમની શોધ માં

વક્તા :  શ્રી આરીફ મોહમદ ખાન ,શ્રી મોરારીબાપુ , ગુણવંત શાહ

સ્થળ : હેમુ ગઢવી હોલ    

સમય : સાંઝે પાંચ વાગે  

Advertisements

4 thoughts on “રાજકોટ તારીખ : ૧૯-૨- ૨૦૧૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s