વડોદરા તારીખ ૧૬-૧-૨૦૧૧

વડોદરા તારીખ ૧૬૨૦૧૧

 કૃષ્ણ શરણં ગચ્છામી

માધવ ક્ષણે ક્ષણે મધુવનમાં

લેખક : ગુણવંત શાહ

સંપાદન : મનીષા મનીષ

પુસ્તક નું લોકાર્પણ

 સ્થળ :ક્રોસવર્ડ, અરૂણોદય સોસાઇટી

સમય : સવારે ૧૧ વાગે  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s