વડોદરા તારીખ 8-૨-૨૦૧૧ જાહેર પ્રવચન

વડોદરા તારીખ 8-૨૦૧૧ જાહેર પ્રવચન

વક્તા : વિરપ્પન મોઈલી ,, શ્રી મોરારીબાપુ , ગુણવંત શાહ

વિષય : મહાકાવ્ય    રામાયણ

સ્થળ : ગાંધી  નગરગૃહ

સમય : સાંઝે પાંચ વાગે  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s