ગુણવંત શાહનું ગીતા પ્રવચન

આદરણીય શ્રી મુરારી બાપુની ઉપસ્થિતીમાં મહુવા ગુરુકુળ સંકુલ માં ગુણવંત શાહનું ગીતા પ્રવચન ,સદભાવના પર્વ નિમિત્તે ગોઠવાયું છે.

તારીખ : ૨૧-૨-૨૦૧૧        

સમય ; સવારે નવ વાગે 

મહુવા જીલ્લો ભાવનગર     

Advertisements

3 thoughts on “ગુણવંત શાહનું ગીતા પ્રવચન

  1. Sitting here in London, miles away, I feel like missing out on these “opportunities”. I am not sure how feasible it is, but hoping for some sort of availability of transcripts of these sessions. I am reading “Guftegu” book right now and it is simply not possible to explain in words what sort of clarity Gunvantbhai has in his thoughts and how effective he is in putting his thoughts across. I would be lucky to get even 1% of this through my brain cells. Such an amazing individual. Long live Bhai and keep publishing more and more books.

  2. since last few days i was reading your book MARO TYA SUDHI JIVO and articles….I have never read this type of excellent gujarati literature..I am a big fan of you..dear respected sir guide me and all your fans through your knowledge and skills…thank you…..and write more and more…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s